woodexpert

Wsparcie dla polskiej branży meblarskiej „ROBOGRANT”

8 listopada br. wystartował pilotażowy program „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”. Szczegółowe informacje na temat warunków składania wniosków, kwot i terminów realizacji znajdziecie w naszym artykule.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY

Celem programu „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej” jest wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej. Oznacza to, że z pomocy mogą skorzystać firmy, które spełniają poniższy warunek:

 • przynajmniej w 2 z 3 zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu, osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 3 mln zł.

Wsparcie nie dotyczy więc mikroprzedsiębiorców. Drugim warunkiem jest prowadzenie czynnej działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli (31 PKD):

 • 01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych,
 • 02.Z Produkcja mebli kuchennych,
 • 03.Z Produkcja materaców,
 • 09.Z Produkcja pozostałych mebli.

ILE WYNOSI DOFINANSOWANIE

Wsparcie może wynieść maksymalnie 850 000 zł, czyli 85% wartości projektu. Oznacza to, że wkład własny to minimum 15% tzw. wydatków kwalifikowalnych projektu. Ci wnioskodawcy, którzy zadeklarują wkład własny powyżej 30% wartości projektu, otrzymają dodatkowe punkty w konkursie. W ramach „Robogrant” zaplanowano rozdanie łącznie 29 000 000 zł.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ WSPARCIE

Przedsiębiorcy mogą przeznaczyć zdobyte środki na ściśle określone zakupy. Zaliczamy do nich:

 • zakup, instalację i uruchomienie robota przemysłowego wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

Ponieważ dofinansowanie dotyczy głównie robotów przemysłowych, warto zapoznać się z ich definicją, przyjętą na potrzeby konkursu:

„Robot przemysłowy to automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa – stacjonarna lub mobilna maszyna – o co najmniej 4 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne do celów zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
 • jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
 • jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
 • jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

Do robotów i manipulatorów nie zalicza się urządzeń sterowanych ręcznie oraz automatów do produkcji części, automatów kopiujących oraz urządzeń do ciągłego ruchu i manipulowania materiałami sypkimi i płynnymi.” [źródło: parp.gov.pl]

WAŻNE TERMINY

Składanie wniosków rozpoczęło się 08.11.2022. Termin końcowy upływa: 06.12.2022.

Dokumenty do wypełnienia wraz z regulaminem naboru i kryteriami wyboru projektów znajdziesz na stronie internetowej konkursu. Konieczne będzie opracowanie tzw. mapy drogowej, czyli planu wdrożenia zmian w swojej firmie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji celem transformacji w stronę Przemysłu 4.0. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 18 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia wskazanego w złożonym wniosku.

ETAPY KONKURSU

Firmy zainteresowane wzięciem udziału w konkursie powinny:

 • przygotować dokumenty
 • wypełnić wniosek
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy online
 • podpisać umowę po dokonaniu oceny projektu przez komisję.

Zapisz się na newsletter

Dziękujemy za zapisanie się do newslettera

Od momentu rozpoczęcia współpracy w 2005 roku, firma wielokrotnie potwierdziła swoją wiedzę i profesjonalizm w zakresie oferowanych rozwiązań.

Ryszard Bedynek
Kierownik Działu Informatyki

W przeciągu wielu lat współpracy firma SOLIDEXPERT wykazała się wysokimi kwalifikacjami w zakresie swoje działalności. Możemy liczyć na wsparcie w zakresie obsługi programu, szkolenia, a także konsultacje techniczne.

Agata Wenglorz-Dorosz
Prezes

Od 2018 roku aktywnie współpracujemy z firmą SOLIDEXPERT w zakresie konsultacji, wdrożeń i utrzymania rozwiązań CAD/CAM/PDM. Współpraca podczas całego procesu sprzedaży oraz wdrożenia przebiegała pomyślnie. Rozwiązania dostarczone przez firmę SOLIDEXPERT są w pełni wykorzystywane i rozwijane.

Małgorzata Wronkowska-Kokot
Prezes Zarządu

Wsparcie w zakresie pomocy technicznej oraz handlowe rozmowy prowadzone są na najwyższym poziomie. Zdecydowanie możemy polecić firmę SOLIDEXPERT jako partnera rozwiązań SOLIDWORKS w Polsce.

Sylwia Koszela
Dyrektor ds. Projektów

Od 2005 roku aktywnie współpracujemy z SOLIDEXPERT w zakresie doradztwa, wdrożenia i utrzymania oprogramowania SOLIDWORKS. W kwestiach tych mogliśmy zawsze liczyć na rzetelną i fachową pomoc.

Arkadiusz Sobkowiak
Dyrektor Badań i Rozwoju

Firma SOLIDEXPERT dołożyła wszelkich starań, aby poznać nasze potrzeby i zaproponowała rozwiązanie w pełni odpowiadające naszym oczekiwaniom. Z przyjemnością polecamy SOLIDEXPERT jako zaufanego partnera biznesowego.

Wojciech Sobczak
Właściciel

Na każdym etapie wdrażania projektu czuliśmy wsparcie i zaangażowanie zespołu SOLIDEXPERT. Dzięki oprogramowaniu WOODEXPERT zoptymalizowaliśmy działania projektowe i produkcyjne. Zdecydowanie rekomendujemy firmę do współpracy.

Janusz Czajka
Dyrektor Zarządzający