woodexpert

Dlaczego duże fabryki mebli inwestują w oprogramowanie CAD 3D?

O tym, dlaczego duże fabryki mebli inwestują w oprogramowanie CAD 3D i czy WOODEXPERT jest odpowiedzią na potrzeby tej części rynku meblarskiego. Zapraszam do lektury.

Oprogramowanie CAD – rodzaje, różnice  

Zastanawiając się nad inwestycją w konkretny rodzaj oprogramowania, warto przypomnieć sobie najpierw definicję i istotne różnice pomiędzy jego głównymi rodzajami. „CAD”, czyli skrót od Computer Aided Design, to w tłumaczeniu projektowanie wspomagane komputerowo. Jest ono wykorzystywane w branży inżynierskiej do odwzorowania i produkcji różnych systemów. Dodatkowo systemy CAD dzielimy na: CAD 2D – projektowanie na płasko, oraz CAD 3D, czyli modelowanie w trójwymiarowej przestrzeni.

Potrzeby dużych fabryk dzisiaj

Fabryki mebli nie mogą pozwolić sobie na serię pomyłek czy przestój podczas produkcji. Priorytetem jest dla nich oszczędność czasu i płynność w przechodzeniu do kolejnych faz produkcji. Jakie jeszcze potrzeby musi spełniać dla nich oprogramowanie?

 • integracja z pozostałymi systemami i działami w firmie
 • płynność i stabilność oprogramowania
 • intuicyjny interfejs oraz rozmieszczenie funkcjonalności
 • płynny system przekazywania dokumentacji i modeli pomiędzy pracownikami
 • automatyzacja powtarzalnych procesów w zamian za ich ręczne wykonywanie
 • możliwość kastomizacji bibliotek
 • możliwość stworzenia każdego modelu mebla bez ograniczeń projektowych.

Jakie potrzeby zaspokaja oprogramowanie CAD 3D

CAD 3D zapewnia szybsze wprowadzanie zmian w ramach modelu i uzyskanie oczekiwanego rezultatu. W przypadku CAD 2D zmiany musimy wprowadzać ręcznie w zakresie danego rzutu. Wprowadzenie zmian w danej części modelu 3D przekłada się na zmiany w zakresie jego wszystkich wymiarów. Kolejny aspekt to wizualne przedstawienie modelu dla klienta lub produkcji. Możliwość wykonania wizualizacji jest bardziej przejrzysta i zrozumiała dla docelowego klienta.

Kolizje i nieprawidłowości w przypadku modelowania w CAD 3D są możliwe do weryfikacji natychmiast. Błędne parametry nie zostaną wprowadzone i dana część modelu nie zostanie wykonana w programie.

Projektowanie parametryczne jest niezastąpionym aspektem, który przemawia do konstruktorów w fazie testów. Zmiany w projekcie są automatycznie przekładane na powiązane komponenty oraz rysunki.

Czy fabryki mebli inwestują w oprogramowanie CAD 3D

Każdy rodzaj przedsiębiorstwa charakteryzuje się specyficznymi wymaganiami w zakresie systemu działania oprogramowania oraz doboru narzędzi pracy. Im większa firma, tym większe wymagania, m.in. w zakresie porządku w obiegu dokumentacji, ilości przetwarzanych informacji czy sposobie gromadzenia danych. W przypadku oprogramowania CAD właściwy wybór konkretnego narzędzia determinuje szereg czynników mających ogromny wpływ na:

 • oszczędność czasu projektowania
 • komfort pracy projektantów i konstruktorów
 • ilość pozyskanych danych produkcyjnych
 • możliwość kastomizacji konkretnych ustawień
 • optymalizację kosztów
 • konkurencyjność na rynku
 • rozwój i poszerzenie możliwości projektowych.

Fabryki mebli są gotowe zainwestować w dane oprogramowanie 3D, jeśli spełni ono ich kluczowe potrzeby. Priorytetem jest oszczędność czasu i możliwość dopasowania konkretnych parametrów do ich indywidualnych potrzeb. Na co jeszcze w pierwszej kolejności zwracają uwagę główni konstruktorzy i kierownicy produkcji podczas konsultacji oraz testowania?

 • system wdrożenia oprogramowania u dystrybutora
 • dostęp do pomocy technicznej
 • możliwość rozszerzania funkcjonalności w ramach rozwoju fabryki
 • indywidualne rozpatrzenie ich zapotrzebowania.

Dlaczego duże fabryki mebli wybierają WOODEXPERT

Biorąc pod uwagę wszystkie wytyczne w zakresie wymagań fabryk mebli wobec oprogramowania klasy 3D, przełożyliśmy je na konkretne funkcjonalności. Nasz zespół, złożony z programistów i specjalistów z zakresu meblarstwa, połączył swoje umiejętności i bogate doświadczenie na konkretne rozwiązania w WOODEXPERT.

Znamy potrzeby naszych Klientów

Znamy od środka funkcjonowanie fabryk meblarskich i ich potrzeby. Liczne konsultacje i wdrożenia stale pozwalają nam planować kolejne ulepszenia. Nasze bogate zaplecze rozwiązań z zakresu CAM, CAD, PDM, ERP umożliwia nam współpracę ze specjalistami z tego zakresu i tworzenie kompleksowego środowiska projektowego. Naszą ideą było stworzenie kompleksowego narzędzia projektowego: od wstawienia płyty po uzyskanie dokumentacji i paczki z kodem QR. Przekuwamy ideę w działanie z każdą aktualizacją programu do projektowania mebli WOODEXPERT.

1. Parametryczna biblioteka mebli

Im więcej projektów mebli tworzonych jest w przedsiębiorstwie, tym więcej zmian dokonuje się w zakresie ich wymiarów – przez projektanta, klienta lub pracowników produkcji. W przypadku parametrycznych modeli mebli przebudowa modelu wraz z okuciami i materiałami jest możliwa w kilkanaście sekund. W przypadku parametrycznych modeli 3D zmiany proporcji oraz wzajemne zależności wymiarów elementów względem siebie są możliwe w płynny i szybki sposób. Nie ma konieczności wprowadzania indywidualnych zmian pojedynczych płyt czy elementów niezależnie od siebie. W tym przypadku ryzyko pomyłki i poświęcenie dodatkowego nakładu czasu i pracy są zredukowane do zera. Jako klient programu do projektowania i produkcji mebli WOODEXPERT otrzymujesz dostęp do kompletnej biblioteki modeli parametrycznych, zawierającej modele od pojedynczych płyt przez podstawowe modele mebli czy zestawy różnorodnych okuć, po gotowe zestawy półek wraz z okuciami. Dodatkowo, modele posiadają przypisane różne konfiguracje, dzięki czemu w szybki sposób wykonasz każdy projekt mebla na wymiar. Wychodząc naprzeciw wymaganiom naszych klientów, udostępniamy i aktualizujemy biblioteki takich producentów, jak: BLUM, Hettich, Häfele.

2. Automatyczna lista materiałowa na podstawie modelu

Lista materiałowa wraz z szeroką możliwością kastomizacji, generowania raportów oraz szerokiej gamy dodatkowych informacji to coś, co przy zakupie programu CAD 3D WOODEXPERT otrzymujesz w ramach licencji. W ramach jednorazowo wygenerowanej listy materiałowej możesz pozyskać kilkakrotnie więcej informacji, a są to:

 • raporty produkcyjne
 • BOM w rozszerzeniu CSV
 • wycenę
 • dokumentację paczkowania mebla
 • decyzyjność w zakresie ilości pozyskiwanych informacji, np. ilości kolumn z parametrami mebla
 • edycję materiałów i elementów w zakresie BOM
 • dodawanie składników spoza modelu mebla.

3. Warianty kolorystyczne na potrzeby kolekcji

Etap nadawania materiału na model 3D to moment, w którym formalnie staje się on meblem. Właściwe przypisanie materiału nośnego oraz wykończeniowego na dokumentacji płaskiej w standardowych rozwiązaniach zamyka się w zakresie adnotacji i symboli. W dodatku każdy element należy opisać ręcznie. W programie WOODEXPERT CAD 3D nadawanie materiału zaczyna się od utworzenia legendy materiałowej. Oparcie naszego programu do projektowania mebli na bazie danych SQL oraz rozróżnienie materiałów ze względu na format, umożliwiają tworzenie dowolnych legend materiałowych i zapisywanie ich na bazie danych w ramach przedsiębiorstwa. Raz stworzona legenda może być wykorzystywana w projektach dowolną ilość razy, bez konieczności każdorazowego jej tworzenia od zera. Nadawanie materiałów w WOODEXPERT opiera się o automatyczne wyszukiwarki, dzięki którym wskazujemy konkretne elementy płytowe w złożeniu ręcznie. Eliminuje to ryzyko pomyłki oraz oszczędza godziny standardowego czasu pracy.

4. Automatyzacja eliminująca manualną pracę projektową

Wyeliminowanie ręcznego zaznaczania i wprowadzania danych to główny cel każdej dużej fabryki mebli. W programie CAD 3D WOODEXPERT wprowadziliśmy to także w przypadku:

 • automatycznego wykonywania obróbek: w przypadku pracy w CAD 2D otwory pod łączniki i wszystkie okucia należy wykonać ręcznie. Nawet jeśli korzystamy z szyków lub gotowych bloków, kwestia ich rozmieszczenia, kopiowania oraz opisania, to konkretny i żmudny nakład pracy. Znaczenie obróbek dla produkcji i konstrukcji jest kluczowe. W programie do projektowania mebli WOODEXPERT obróbki są automatycznie transferowane na model na podstawie wykrytych w modelu mebla okuć oraz przypisanych parametrów. W analogiczny sposób można je usunąć i wykonać ponownie w przypadku wprowadzania zmian.

 • wykrywanie kolizji technologicznych: program WOODEXPERT automatycznie wykrywa kolidujące ze sobą elementy w modelu mebla, kategoryzuje je oraz umożliwia ich podgląd i weryfikację. Kategorie w tym przypadku to podział kolizji na pożądane, np. wkręt i płytę oraz niepożądane, czyli kolizja dwóch wkrętów

 • generator rysunków: w przypadku WOODEXPERT rysunki 2D generują się automatycznie na podstawie modelu. Dzięki temu nie musimy wybierać pomiędzy programami CAD 2D a CAD 3D. WOODEXPERT łączy oba te rozwiązania.

Opisane wyżej funkcje optymalizują, automatyzują i tym samym przyspieszają pracę dużych fabryk mebli. Jako twórcy programu do projektowania i produkcji mebli WOODEXPERT dostosowujemy też szereg innych funkcjonalności do wymagań klienta, tworząc narzędzie idealnie dopasowane do wymagań firmy.

5. Klienci WOODEXPERT mają realny wpływ na wprowadzane funkcjonalności

Nasz system helpdesk posiada opcję “Zasugeruj ulepszenie”, dzięki czemu każdy użytkownik oprogramowania może zgłosić zapotrzebowanie na daną funkcjonalność. Po naszym rozpatrzeniu i porównaniu z sugestiami innych klientów oraz naszym planem rozwoju WOODEXPERT, rozważamy wprowadzenie funkcjonalności do programu. Oto przykłady dwóch funkcjonalności wprowadzonych w roku 2022:

TAG projektu: pierwsza funkcja wprowadzona przez klienta do programu WOODEXPERT

TAG projektu powstał w związku z koniecznością dodawania danych klienta w ramach nazwy złożenia. Istotne podczas wprowadzania tej funkcji było zachowanie poprawności odniesienia złożenia oraz porządek w drzewie FeatureManager. Nadanie TAG-u projektu jest możliwe do dodawania w dwóch miejscach:

 • w momencie tworzenia projektu: wówczas podczas modelowania złożenie oraz części będą posiadały w swojej nazwie wybraną nazwę

 • podczas tworzenia kopii projektu: możliwość nadania odrębnej nazwy podczas wykonywania kopii pozwala na stworzenie indywidualnego odniesienia i szybkie stworzenie projektu z przypisaną nazwą nowego klienta.

Kopiowanie projektu: kolejna funkcjonalność wprowadzona dzięki sugestii firmy produkującej meble seryjnie

Duża ilość bardzo podobnych projektów dla różnych podwykonawców oraz liczny zespół konstruktorów w firmie naszego klienta spowodowały konieczność wprowadzenia funkcjonalności, dzięki której pierwotnie stworzony projekt może być skopiowany i zmodyfikowany, bez powodowania konfliktu w ramach nazewnictwa, odniesienia oraz porządku w strukturze PDM. Rozpatrzyliśmy tę opcję jako przydatną dla każdego użytkownika programu WOODEXPERT. Macierzysty projekt może zostać skopiowany, z przypisaniem odrębnej nazwy i odniesienia oraz dowolnie zmodyfikowany.

6. Możliwość wykonania wizualizacji

W przypadku fabryk meblowych bardzo istotny jest także proces dystrybucji produktów. Możliwość wizualnej prezentacji produktu dla klienta jest czynnikiem decydującym o jego zakupie. Jako element wyposażenia wnętrz, jego wizualne dopasowanie, rozróżnienie faktur, kolorów, kierunków usłojenia mają duże znaczenie. Możliwość wykorzystania wizualizacji jako renderingu produktowego na stronę, do sklepu internetowego lub portfolio jest istotne dla wizerunku i identyfikacji wizualnej firmy. Jeśli korzystasz z programu do projektowania mebli WOODEXPERT, model możesz szybko zamienić na wizualizację dzięki przygotowaniu go w Solidworks Visualize. Intuicyjny interfejs, gotowe sceny i szeroki wachlarz materiałów oraz biblioteki świateł pozwalają na łatwe dostosowanie modelu w środowisku. Tempo przeliczania iteracji oraz szeroki zakres ustawień w ramach renderingu umożliwiają otrzymanie wysokiej jakości wizualizacji w krótkim czasie.

 

 

Skorzystaj z bezpłatnego testu wersji demonstracyjnej programu

Program do projektowania i produkcji mebli WOODEXPERT jest rozwiązaniem, po które sięgają nie tylko duże fabryki mebli. Więcej informacji na ten temat można znaleźć nie tylko na naszym blogu, ale i na kanale YouTube.

Jeśli powyższe informacje zainteresowały Cię na tyle, by samodzielnie przetestować program, skorzystaj z możliwości bezpłatnego pobrania wersji demonstracyjnej. Jeśli natomiast temat nie wyczerpuje pytań i wątpliwości, zapraszamy Cię do kontaktu osobistego – skonsultuj z nami swoje potrzeby. Dzięki formularzowi kontaktowemu znajdującemu się na stronie głównej możesz umówić się z nami na bezpłatną prezentację online. W czasie spotkania nie tylko zaprezentujemy działanie programu, ale przede wszystkim odpowiemy na pytania. W ten sposób przekonasz się, jak intuicyjnie i szybko można stworzyć parametryczny mebel w WOODEXPERT oraz jak przekłada się to na obniżenie kosztów produkcji.

Zapisz się na newsletter

Dziękujemy za zapisanie się do newslettera

Od momentu rozpoczęcia współpracy w 2005 roku, firma wielokrotnie potwierdziła swoją wiedzę i profesjonalizm w zakresie oferowanych rozwiązań.

Ryszard Bedynek
Kierownik Działu Informatyki

W przeciągu wielu lat współpracy firma SOLIDEXPERT wykazała się wysokimi kwalifikacjami w zakresie swoje działalności. Możemy liczyć na wsparcie w zakresie obsługi programu, szkolenia, a także konsultacje techniczne.

Agata Wenglorz-Dorosz
Prezes

Od 2018 roku aktywnie współpracujemy z firmą SOLIDEXPERT w zakresie konsultacji, wdrożeń i utrzymania rozwiązań CAD/CAM/PDM. Współpraca podczas całego procesu sprzedaży oraz wdrożenia przebiegała pomyślnie. Rozwiązania dostarczone przez firmę SOLIDEXPERT są w pełni wykorzystywane i rozwijane.

Małgorzata Wronkowska-Kokot
Prezes Zarządu

Wsparcie w zakresie pomocy technicznej oraz handlowe rozmowy prowadzone są na najwyższym poziomie. Zdecydowanie możemy polecić firmę SOLIDEXPERT jako partnera rozwiązań SOLIDWORKS w Polsce.

Sylwia Koszela
Dyrektor ds. Projektów

Od 2005 roku aktywnie współpracujemy z SOLIDEXPERT w zakresie doradztwa, wdrożenia i utrzymania oprogramowania SOLIDWORKS. W kwestiach tych mogliśmy zawsze liczyć na rzetelną i fachową pomoc.

Arkadiusz Sobkowiak
Dyrektor Badań i Rozwoju

Firma SOLIDEXPERT dołożyła wszelkich starań, aby poznać nasze potrzeby i zaproponowała rozwiązanie w pełni odpowiadające naszym oczekiwaniom. Z przyjemnością polecamy SOLIDEXPERT jako zaufanego partnera biznesowego.

Wojciech Sobczak
Właściciel

Na każdym etapie wdrażania projektu czuliśmy wsparcie i zaangażowanie zespołu SOLIDEXPERT. Dzięki oprogramowaniu WOODEXPERT zoptymalizowaliśmy działania projektowe i produkcyjne. Zdecydowanie rekomendujemy firmę do współpracy.

Janusz Czajka
Dyrektor Zarządzający